Language: ,

ผู้ว่าการภาค 3350

Facebook

ค้นหาสมาชิกสโมสร

ค้นหาจาก
คำค้น
ระบุสิ่งที่ต้องการค้นหา

สถิติการเข้าชมเว็บไชต์

IP : 162.158.78.175
Page view:
185759
Today:
73
Yesterday:
137
This month:
3637
Last month:
4333
Total visit:
70475
start : 25/09/2017

ข่าวประชาสัมพันธ์ ภาค 3350ท่านสามารถลงทะเบียนร่วมงานการประชุมใหญ่ภาค 3350 ประจำปี 2561-62 เปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 61

(View:181)


วันที่ 2019-01-02

 

ภาพข่าวสาร/กิจกรรม


  

2019 District Conference
16-17 มีนาคม 2562
ณ โรงแรมรอยัลฮิลล์ นครนายก

ค่าลงทะเบียน
1,500 บาท ถึงวันที่ 31 ม.ค.62
1,800 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ.62

ค่าที่พัก
1,500 บาท พักคู่หรือพักเดี่ยว
2,100 บาท พักสามท่าน (ทลายเตียง)

ลงทะเบียนได้ที่ :
www.rotary3350.net/register

โอนเงินได้ที่ :
ธนาคารกสิกรไทย
สาขาเซนทรัล บางนา
เลขที่ 0341402700
ชื่อ นางวนิดา มานะกิตติวิภาค
นางชัญญากร สวัสดิ์วนิช
นางสาวสายฝน พงศ์ฑีฆายุ

ส่งหลักฐานการชำระเงิน/
สอบถามการลงทะเบียนได้ที่:
http://line.me/ti/g/wEF4tjZ3r2

ผู้ลงทะเบียนทุกท่านจะได้รับถ้วยจากผู้ว่าการภาคนครินทร์ รัตนกิจสุนทร

สโมสรที่มีสมาชิกลงทะเบียนสูงสุดจะได้รับถ้วยรางวัล
จากผู้ว่าการภาคนครินทร์ รัตนกิจสุนทร

การแต่งกาย
งานกลางวัน : สูทสโมสร
งานภาคค่ำ : เสื้อขาว กางเกง/กระโปรงบลูยีนต์
การประกวดการแต่งกายภาคค่ำ
1. การแต่งกายสร้างสรรค์
2. การแต่งกายSexy
3. การแต่งกายดูดี

ติดต่อสอบถามการลงทะเบียนได้ที่
ผชภ.ไพโรจน์ หวังเพ็ชรงาม
โทร 0867557939
อน.ชามา กิตติสุภานนท์
โทร 0863998448

 
 
เอกสารแนบ :